BHP obsługa firm i wysokiej klasy szkolenia


Chodzi o to, żeby było bezpiecznie.

Gdy w 1999 otwierałam swoją firmę od początku wiedziałam, że będzie to moja dewiza. 

Korzyści współpracy z nami to, m.in.:

 • podniesienie prestiżu firmy
 • zmniejszenie składki wypadkowej ZUS
 • zmniejszenie ilości wypadków
 • ograniczenie poziomu absencji (zwolnień lekarskich)
 • zmniejszenie możliwości roszczeń cywilnych, a tym samym wypłacanych odszkodowań
 • ograniczenia rotacji pracowników
 • redukcja składki na ubezpieczenie od pożarów
 • pozyskiwanie środków z funduszu prewencji wypadkowej ZUS
 • możliwość udziału w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy
 • promowanie bezpiecznych warunków pracy
 • poprawa komfortu i zdrowia pracowników

 

Z badań wynika, że każde euro zainwestowane w BHP zwraca się w postaci 2,2 euro, a stosunek kosztów poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy do jego korzyści wypada pozytywnie.

 

Ze swojej strony oferujemy dla ciebie takie korzyści jak:

 • stały kontakt
 • dyspozycyjność
 • terminowość
 • niebanalność rozwiązań
 • dedykowane dla firmy dokumenty  i dostęp nich online
 • atrakcyjne ceny świadczonych usług
 • korzystanie z unikalnych szkoleń tematycznych
 • obsługa przez Eksperta ds. BHP certyfikowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 


Chcesz
ustrzec się kar

 • Bezstresowo przechodzić kontrole warunków pracy
 • Właściwie prowadzić postępowania powypadkowe ograniczając nieprzyjemności
 • Poprawnie kwalifikować zdarzenia wypadkowe bez problemów z dochodzeniem roszczeń powypadkowych
 • Zrealizować profesjonalne  obowiązkowe szkolenia bhp
 • Wypełnić dokumentację, sprawozdane, raport
 • Powierzyć zadania służby bhp Specjalistom


Chcesz
- zadzwoń