606 248 323 mirp@mirp.pl

Monika Rucka-Peryt, Rafał Peryt

Obsługa profesjonalna od 1999r.

Kim jesteśmy
Bezpieczeństwo w pracy

Szkolimy lepiej niż dobrze

 

 

Obsługa firm

Tworzymy zespół, który stawia sobie za cel jakość, a nie ilość obsługiwanych klientów.

W codziennej pracy kierujemy się regułami:

  • KLIENT i jego firma jest dla nas najważniejszym,
  • odpowiadamy za nasze działania, dodatkowo firma posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej prowadzonej działalności,
  • jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, patrzymy i wybiegamy w przyszłość by móc podejmować skuteczne działania i samodoskonalić się.

Jesteśmy wieloletnimi praktykami w doradzaniu w zakresie bhp oraz szkoleniach.

Szkolenia BHP

Warto skorzystać z naszej bogatej oferty szkoleń bhp, ponieważ przywiązujemy niezwykłą wagę do tego, aby były one skuteczne oraz ciekawe. Prezentacje do szkoleń oraz materiały to efekt naszej własnej pracy.

Dysponujemy własną salą wykładową umiejscowioną w centrum miasta, z dogodnym dojazdem.

Mamy szerokie grono zadowolonych i polecających nas klientów.

Usługi z zakresu BHP

Chcesz ustrzec się kar

Bezstresowo przechodzić kontrole warunków pracy

Właściwie prowadzić postępowania powypadkowe ograniczając nieprzyjemności

Poprawnie kwalifikować zdarzenia wypadkowe bez problemów z dochodzeniem roszczeń powypadkowych

Zrealizować profesjonalne obowiązkowe szkolenia bhp

Wypełnić dokumentację, sprawozdane, raport

Powierz zadania służby bhp Specjalistom

Szkolimy lepiej niż dobrze

Zaplanuj swoje szkolenia

szkolenia

którego celem jest poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Twoim zakładzie, udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku

którego celem jest poznanie sposobów ochrony pracowników przed zagrożeniami, warunkami środowiska pracy, tworzenia stanowisk pracy zgodnych z wymogami bhp, ppoż.; umiejętność motywowania pracowników do właściwych postaw, realizowania szkoleń wstępnych w firmie; zapoznanie z dokumentacją i wymaganymi przepisami

którego celem jest poprawienie wydajności pracy poprzez właściwe zachowania, unikanie zagrożeń; umiejętność postępowania w razie wystąpienia wypadku, pożaru, awarii; wykonywanie powierzonych zadań w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia; poznanie zagrożeń na stanowisku pracy, skutków i sposobów profilaktyki

którego celem jest poznanie metod bezpiecznej pracy, unikania zagrożeń, ochrona zdrowia; umiejętność postępowania w razie wypadku, pożaru, awarii

którego celem jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do przekazania wiedzy w trakcie szkolenia stanowiskowego

którego celem jest umiejętność udzielenia pomocy osobie poszkodowanej oraz nauka prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem fantoma

którego celem jest poznanie zasad postępowanie w razie pożaru, prowadzenia akcji gaśniczej i ewakuacji oraz zaznajomienie uczestników z przepisami ochrony przeciwpożarowej

którego celem jest nabycie umiejętności poprowadzenia akcji ewakuacyjnej w przedsiębiorstwie oraz przygotowanie do praktycznego sprawdzenia ewakuacji. Szkolenie może się kończyć próbną ewakuacją z podsumowaniem wyników

O Nas

Monika Rucka-Peryt – St.Inspektor BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej i Audytor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii, bezpieczeństwa pracy, metodyki prowadzenia szkoleń, komunikacji, motywacji, ocen ryzyka, analizy powypadkowej i efektywnego kształtowania instrumentów bezpieczeństwa (ukierunkowanie na zmiany zachowania i świadomości) oraz treningi dla pracowników i przełożonych wszystkich szczebli. Ma doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń otwartych, konkursów BHP. Posiada duże doświadczenie w praktycznym wdrażaniu i doskonaleniu bezpiecznej pracy, nadzorze w zakresie bezpieczeństwa pracy, p.poż w mikro, małych i średnich firmach zróżnicowanych branż, a także w firmach sfery budżetowej. Przeprowadza również szczegółowe analizy bezpieczeństwa firmy i doradza, jak podnieść kulturę bezpieczeństwa. Od lat jest trenerem w firmie MiRP Szkolenia Doradztwo, kieruje również biurem firmy w Gorzowie. Autorka publikacji z zakresu bezpieczeństwa pracy w wydawnictwie Raabe Sp. z o.o. Doświadczenie w służbie BHP od 1998r. Kontakt: tel. 606 248 323

Rafał Peryt – główny specjalista BHP, certyfikowany przez CIOP-BIP Ekspert ds. BHP. Posiada duże doświadczenie i bardzo dobre umiejętności w prowadzeniu szkoleń praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, oceny ryzyka, postępowań powypadkowych, warsztaty z komunikacji, efektywnego zarządzania czasem oraz treningi dla pracowników i przełożonych wszystkich szczebli. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu ochrony pracy w firmach m.in.: branży poligraficznej, przemysłu drzewnego, usług dla ludności, hotelarstwa i gastronomii, zarówno zakładów produkcyjnych jak i usługowych a także dużych korporacji. Doświadczony ekspert, lubiący wyzwania zawodowe, mający w swoim dorobku zawodowym liczne publikacje dla wydawnictwa Raabe sp. z o.o. oraz konsultacje w dziedzinie bhp, gwarantujący najwyższy merytoryczny poziom. Absolwent Politechniki Szczecińskiej w kierunku Ochrona Środowiska. Audytor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem. Właściciel MiRP Szkolenia Doradztwo, 10 lat w służbie BHP. Kontakt: tel. 600 426 777